Zależy nam na dostarczaniu szybkich, wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań programowych, które wyznaczają nowe standardy w branży tworzenia oprogramowania.
  • R-Wipe & Clean
  • R-Wipe & Clean Licencjonowanie
  • Niekomercyjne
  • Użytek Komercyjny
R-Wipe & Clean Standalone

Licencja umożliwia Licencjobiorcy (użytkownikowi domowemu lub organizacji) obsługę jednego komputera osobistego lub stacji roboczej (NIE SERWERA) przez cały okres jego użytkowania i może być przeniesiona na inny komputer po wycofaniu lub wymianie obsługiwanego komputera. Licencja nie może być przenoszona między różnymi komputerami tam i z powrotem i być ponownie wykorzystana na komputerze, z którego została przeniesiona.

R-Wipe & Clean Corporate

Licencja umożliwia Licencjobiorcy obsługę stacji roboczej lub SERWERA przez cały okres jej użytkowania i może zostać przeniesiona na inny komputer po wycofaniu lub wymianie obsługiwanego komputera. Licencja nie może być przenoszona między różnymi komputerami tam i z powrotem i być ponownie wykorzystana na komputerze, z którego została przeniesiona.

R-Wipe & Clean Technician

Licencja R-Wipe & Clean Technician umożliwia licencjobiorcy (użytkownikowi domowemu lub organizacji) obsługę tylu komputerów ile jest wymagane, pod warunkiem, że oprogramowanie nie jest instalowane lub uruchamiane jednocześnie na większej liczbie komputerów niż liczba zakupionych licencji. Z jedną licencją technika możesz obsługiwać dowolną liczbę stacji roboczych lub serwerów w swojej sieci domowej lub organizacji, ale nie możesz duplikować oprogramowania i używać więcej niż jednej kopii oprogramowania. Oprogramowanie można tymczasowo zainstalować i/lub uruchomić na obsługiwanym komputerze, ale należy je usunąć, jeśli chcesz obsługiwać inny komputer. Jeśli masz kilku techników i chciałbyś obsługiwać więcej niż jeden komputer w tym samym czasie, powinieneś rozważyć zakup wielu licencji.

Komercyjny R-Wipe & Clean

Komercyjna licencja R-Wipe & Clean pozwala na obsługę różnych urządzeń i systemów przechowywania danych dla zysku komercyjnego. Z jedną licencją komercyjną możesz obsługiwać dowolną liczbę urządzeń i systemów przechowywania danych, ale nie możesz duplikować oprogramowania i używać więcej niż jednej kopii oprogramowania. Oprogramowanie może być tymczasowo zainstalowane i/lub uruchomione na dowolnym komputerze w Twojej organizacji lub na komputerze strony trzeciej, ale musi być usunięte, jeśli potrzebujesz przenieść je na inny komputer.

Artykuły dotyczące Prywatności na PC
Artykuły Dotyczące Odzyskiwania Danych